Corrandes d'exili

En ma terra del Vallès // tres turons fan una serra, // quatre pins un bosc
espès, // cinc quarteres massa terra. // "Com el Vallès no hi ha res".

Una esperança desfeta, // una recança infinita. // I una pàtria tan petita // que
la somio completa.
Pere Quart (Corrandes d’exili)
28 d’abril 2009

Selecions Esportives Catalanes


Boicot a Madrid 2016La Unió Catalanista de Sabadell, dona suport a totes les iniciatives, reivindicacions i tot allò que enforteix el Moviment Catalanista, reforça la Identitat del nostre Poble i forma patriotes disposats a aconseguir la Independència de Catalunya.

D’una manera especial volem Informar, Persuadir i Mobilitzar a tots els ciutadans de Catalunya per aconseguir el reconeixement internacional de les

SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES

que l’Estat Espanyol, impedeix amb tots els seus mitjans (i els nostres impostos).

Per aquests motius proposem un Boicot a la candidatura de Madrid als Jocs Olímpics, fins que Catalunya pugui tenir Seleccions Esportives pròpies. També volem denunciar l’actitud servil i estúpida del Sr. Carod-Rovira en proclamar el suport a Madrid, com a seu dels Jocs Olímpics, a canvi de res.

El suport a la Candidatura de Madrid a les Olimpíades, només es pot donar, si el Govern Espanyol accepta (encara que sigui a contracor) i no impedeix directament o indirectament, utilitzant les Federacions Espanyoles, l’existència de Seleccions Catalanes en tots els esports i que puguem competir internacionalment sense cap mena de restricció i amb els nostres símbols Nacionals.

Mentre el Govern Espanyol ens impedeixi disposar de Seleccions Esportives Catalanes, la Generalitat i el Poble de Catalunya han de boicotejar la candidatura de Madrid com a seu dels Jocs Olímpics.

Sense complexes i amb la cara ben alta !

Secretariat de la Unió Catalanista de Sabadell

Carta enviada per l'IPS a tots el adherits a l'UCS el mes d'abril de 2009.